Chọn máy chủ đào của bạn:

Region Share Diff Server Status

Bước 1 - Tạo một ví tiền

You could download the wallet with complete blockchain: official Zcoin, use mobile wallet for Android Coinomi or generate an address at a crypto exchange, for example Binance.

Bước 2 - Tải phần mềm đào tiền

Only GPU's with at least 6GB memory are able to mine. T-Rex and CryptoDredge for Nvidia. CPU miner is available as well cpuminer.
Quick start - Download ready to go version of the GPU Miner (archive password - 2miners).

Bước 3 - Sửa tệp xử lý theo lô

Sử dụng YOUR_ADDRESS mà bạn đã tạo ở Bước 1.
Ví dụ: a8ULhhDgfdSiXJhSZVdhb8EuDc6R3ogsaM
Change RIG_ID trong tập tin bat. Ghi rõ tên giàn khoan mà bạn muốn nó được hiển thị trong trang thống kê của thợ mỏ. Trường này không bắt buộc. Bạn có thể để trống nó.
Maximum 32 characters. Sử dụng chữ cái tiếng Anh, số và ký hiệu "-" và "_".
Ví dụ: rig-1

Video Guide

Settings for T-Rex:

t-rex.exe -a mtp -o stratum+tcp://xzc.2miners.com:8080 -u YOUR_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Settings for CryptoDredge:

CryptoDredge.exe -a mtp -o stratum+tcp://xzc.2miners.com:8080 -u YOUR_ADDRESS.RIG_ID -p x
pause

Sự cho thuê giàn khoan khai thác

This pool works with rig rental service Nicehash.com.

Cài đặt cho Nicehash.com:

Đôi khi, Nicehash thoát khỏi thử nghiệm pool do lỗi. Đừng lo lắng. Chúng tôi đang làm việc với Nicehash mỗi ngày. 2Miners chính thức được hỗ trợ pool Nicehash. Chỉ cần tiếp tục và tiến hành theo thứu tự.

Algorithm: MTP
Pool Host: xzc.2miners.com:8008
Workername: YOUR_ADDRESS
Password: x

SSL connection settings for experienced users:

Region Share Diff Server Status

If you don't know what is SSL connection and how to set it up, use the standard settings

Hỗ trợ

Telegram

Hỗ trợ cộng đồng 24/7: Hơn 1000 thợ đào đang trò chuyện

Telegram

Cơ sở kiến thức xuất chúng dành cho các thợ đào